شرکت تولیدی نسیم قزوین

شرکت طوفان وابسته به کارخانجات سیاق ایران و نسیم قزوین و تنها دارنده استاندارد co2 در ایران و نماینده کپسول های پودر و گاز EKC در سایزهای مختلف از کشور چین و دیگر کشورها می باشد .